Најчесто поставено прашање

Добродојдовте

Врз основа на член 45 став (1) од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот (Службен весник на РМ бр.88/05, 70/06, 81/08, 47/11, 135/11, 112/14 и 145/15) Комисијата за осигурување
Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Предизвици во продажбата на осигурување
Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Предизвици на осигурителната индустрија во Р.Македонија
Спогодбата за заштита на посетители, која на 28.09.2017г., беше потпишана во Скопје, помеѓу Национално биро за осигурување на Р.Македонија и Национално биро на осигурув
На 19-та редовна седница на Управниот одбор на НБО, односно 11-те членки на НБО, како нивна Асоцијација, во делот на задолжителните осигурувања, преку своите претстав
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Во периодот од 07-09.06.2017 во Сараево традиционално се одржа 28-ма средба на осигурувачи и реосигурувачи SorS 2017. Конференцијата SorS е идеално место на кое учесниците доби
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Според Планот за работа на Националното биро за осигурување за 2017 г., на 24.01.2017 г. беше потпишан Договор за заштита на посетители (Основен договор) помеѓу Нациоанлно
Претходна12345Следна