Најчесто поставено прашање

Добродојдовте

Согласно Заклучокот на Стручниот колегиум на НБО од 05.01.2016 година во продолжение се објавени: 1. Тарифа на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индистрија во Република 
Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.5 Тема на бројот Неосигураните возила-Институционален бизнис проблем
Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.2 Тема на бројот Договор за осигурување-Правна рамка на системот на осигурување
Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.3 Тема на бројот Европски извештај-Шаблонизирана постапка за решавање на штета
Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.4 Тема на бројот Трендови-патничко осигурување, анкета- Друштвата за осигурување и односот кон клие
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индистрија во Република
На 9-ти октомври 2015 г. во Сараево, БиХ, се одржа 19-та седница на Националните бироа од Југоисточната група при Советот на Бироа. По свеченото отворање од страна на г-ѓ
Известување: Од 01.10.2015 година сите е-маилови треба да се испраќаат на viktorija.nikudinoska@nibm.com.mk Е-маил адресата miodrag.ristik@nibm.com.mk повеќе нема да биде активна. Со почит НБО
СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ПРЕМИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ЗЕЛЕНИ КАРТИ ДОНЕСЕНА ОД ВЛАДАТА НА Р. МАКЕДОНИЈА, ОД 19.06.2015 ГОДИНА ОВОЗМОЖЕНО Е
Претходна123Следна