Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Дигитализацијата, новите осигурувања и едукацијата како услов за развој на пазарот на осигурување

File TypeSizeFile Name
application/pdf 9,878 KB MK Osiguruvanje 14.pdf